YARIŞMA HAKKINDA / ABOUT COMPETITION

Hat sanatı, İslami duyarlılık ile estetiğin altın oranda buluştuğu bir alandır. İslam sanatlarının çoğunda olduğu gibi hat sanatı da gelecek nesillere usta-çırak ilişkisiyle aktarılır. Mana olarak ‘’güzel yazı yazanların’’ mesleği olan hattatlık, usta ile meşk ederek öğrenilir; tek bir harfle başlayıp verilen icazetle son bulur.

Tarih boyunca Kur’an yazısı İslam topluluklarının ortak yazısı olmuştur. Bu yazıyı geliştirme, güzelleştirme yolunda en çok katkı sağlayan medeniyetlerden birisi olan Osmanlılar güzel yazıyı başlı başına bir sanat haline getirmiştir. “Kur’an Hicaz’da nazil oldu, Mısır’da okundu, İstanbul’da yazıldı.” sözü bu gerçeği dile getiren fevkalade bir tespittir. Ancak günümüzde hat gibi geleneksel sanatlarımızı canlı tutmak ve geliştirmek için sürekli gündemde tutulmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Albaraka olarak bu güzide sanatın devamlılığını sağlamak, bozulmadan gelecek nesillere aktarılmasına yardımcı olmak ve geleneksel sanatlarımıza ilgiyi arttırmak hedefiyle çeşitli çalışmalar yaptık.

Albaraka Uluslararası Hat Yarışmaları ile 2005 yılından itibaren hat sanatının hak ettiği değeri kazanması için mütevazı bir katkıda bulunuyoruz. Gayemiz; hat sanatının gönüllü emektarlarını desteklemek, bu müstesna sanata daha nice eseri yeni hattatlar elinden kazandırmak ve sanatkârların kaleminden taşan kutsi metinleri gelecek nesillere ulaştırmaktır.

Geleneksel mirasımız olan hat sanatına desteğimizi büyük bir kararlılıkla elimizden geldiğince sürdürmeyi arzuluyoruz.

ŞARTNAME İÇİN TIKLAYINIZ

The art of calligraphy meets Islamic sensitivity and delicacy at a golden ratio. As in many Islamic arts, the art of calligraphy transcended to the younger generations with the master-apprentice relationship. Calligraphy, meaning the profession of "fine writing", is learned by exercising with the master, it starts with one letter and ends with the given permission.

Throughout history, the scripture of the Qur'an has been the common scripture for Islamic communities. Ottomans, one of the civilizations that contributed immensely in order to enhance and beautify this form of writing, established calligraphy as a form of art. The quote "Qur'an descended in Hedjaz, read in Egypt, written in Istanbul" is an incredible statement that highlights this truth. However in order to keep our traditional arts such as calligraphy, it needs to be kept in agenda.

We, Albaraka, have established several works in order to keep this distinguished art alive, support the transition to the younger generations and to wake the attention regarding our traditional arts in general.

Since 2005, with Albaraka International Calligraphy Competitions, we are providing a humble contribution to this art in order to provide its deserved value. Our goal is to support the voluntary veterans of the art of calligraphy, to create many more calligraphic art works through the hands of younger calligraphers and to preserve the sacred texts that are woven through the hands of these esteemed artists for next generations.

We want to provide the support for art of calligraphy, our traditional heritage with an unwavering determination, as much as we can.

CLICK HERE TO SPECIFICATION

JURİ / JURY

JÜRİ ÜYELERİ / JURY MEMBERS

PROF. UĞUR DERMAN
HASAN ÇELEBİ
PROF.DR. M.HÜSREV SUBAŞI
YRD.DOC.DR. SAVAŞ ÇEVİK
ALİ TOY
MEHMET ÖZÇAY
DAVUT BEKTAŞ

ÖDÜLLER / AWARDS

 • CELİ SÜLÜS

 • 1.

  40.000 TL
 • 2.

  30.000 TL
 • 3.

  20.000 TL
 • TOPLAM/TOTAL

  90.000 TL
 • SÜLÜS

 • 1.

  40.000 TL
 • 2.

  30.000 TL
 • 3.

  20.000 TL
 • TOPLAM/TOTAL

  90.000 TL
 • SÜLÜS NESİH

 • 1.

  40.000 TL
 • 2.

  30.000 TL
 • 3.

  20.000 TL
 • TOPLAM/TOTAL

  90.000 TL
 • CELİ TALİK

 • 1.

  40.000 TL
 • 2.

  30.000 TL
 • 3.

  20.000 TL
 • TOPLAM/TOTAL

  90.000 TL
 • CELİ DİVANİ

 • 1.

  40.000 TL
 • 2.

  30.000 TL
 • 3.

  20.000 TL
 • TOPLAM/TOTAL

  90.000 TL
 • JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ

 •  

  10.000 TL
 •  

 •  

 • TOPLAM/TOTAL

  10.000 TL

YARIŞMA DALLARI / CATEGORIES

CELİ SÜLÜS / JALI THULUTH

SÜLÜS / THULUTH

SÜLÜS - NESİH / THULUTH - NASKH

CELÎ TA'LİK / JALI TA'LIQ

CELÎ DİVÂNÎ / JALI DIWANI

5. HAT YARIŞMASI / 5th CALLIGRAPHY CONTEST,

Celî Sülüs Kategorisi
BİRİNCİ Hüdâ Pürnevâdi Endonezya
İKİNCİ Menaf Nam Türkiye
İKİNCİ Seyit Ahmet Depeler Türkiye
ÜÇÜNCÜ Abdurrahman Depeler Türkiye
TEŞVİK Teguh Prastio Endonezya
TEŞVİK Ömer Nur Fuad Mısır
TEŞVİK Şahreyyanşah Bin Siracuddin Endonezya
TEŞVİK Muhammed Nuri Çelikkaya Türkiye
TEŞVİK Selman Abdulhalik Kadir Irak
Sülüs Nesih Katagorisi
BİRİNCİ Muhammed Câbir Es Seyyid Mısır
İKİNCİ Hakan Arslan Türkiye
ÜÇÜNCÜ Mahfûz Zünnûn Irak
TEŞVİK Abduh Muhammed Hasan El Cemal Mısır
TEŞVİK Mahmud Muhammed Abdüsselam Delîl Mısır
TEŞVİK Cuma Muhammed Hamahîr Suriye
TEŞVİK Îhâb İbrahim Ahmet Sabit Filistin
Celî Talîk Kategorisi
BİRİNCİ Hanife Alpaydın Türkiye
İKİNCİ Yusuf Mazı Türkiye
ÜÇÜNCÜ Yılmaz Turan Türkiye
TEŞVİK Sevim Şirikçi Türkiye
TEŞVİK Safiye Ergin Türkiye
TEŞVİK Abdullah Eren Türkiye
Sülüs Katagorisi
BİRİNCİ Hakan Arslan Türkiye
İKİNCİ Muhammed Câbir Es Seyyid Mısır
ÜÇÜNCÜ Abdulmuhsin Muhammed Mısır
TEŞVİK Abduh Muhammed Hasan El Cemal Mısır
TEŞVİK Abdurrezzak Karakaş Suriye
TEŞVİK Ali Rıza Felâhat Pîşe Bâbûlî İran
TEŞVİK Abdülbâki Ebubekir Malezya
Celî Dîvanî Katagorisi
BİRİNCİ Seyit Ahmet Depeler Türkiye
İKİNCİ Abdurrahim Kahya Türkiye
ÜÇÜNCÜ Abdurrezzak Muhammed Mahmud BAE
TEŞVİK Abdurrezzak Karakaş Suriye
Albaraka Özel Ödülü
Jüri, Albaraka Özel Ödülüne layık eser bulunamamıştır.
Jali Thuluth
FIRST Hüdâ Pürnevâdi Indonesia
SECOND Menaf Nam Turkey
SECOND Seyit Ahmet Depeler Turkey
THIRD Abdurrahman Depeler Turkey
ENCOURAGEMENT Teguh Prastio Indonesia
ENCOURAGEMENT Ömer Nur Fuad Egypt
ENCOURAGEMENT Şahreyyanşah Bin Siracuddin Indonesia
ENCOURAGEMENT Muhammed Nuri Çelikkaya Turkey
ENCOURAGEMENT Selman Abdulhalik Kadir Iraq
Thuluth-Naskh
FIRST Muhammed Câbir Es Seyyid Egypt
SECOND Hakan Arslan Turkey
THIRD Mahfûz Zünnûn Iraq
ENCOURAGEMENT Abduh Muhammed Hasan El Cemal Egypt
ENCOURAGEMENT Mahmud Muhammed Abdüsselam Delîl Egypt
ENCOURAGEMENT Cuma Muhammed Hamahîr Syria
ENCOURAGEMENT Îhâb İbrahim Ahmet Sabit Palestine
Jali Taliq
FIRST Hanife Alpaydın Turkey
SECOND Yusuf Mazı Turkey
THIRD Yılmaz Turan Turkey
ENCOURAGEMENT Sevim Şirikçi Turkey
ENCOURAGEMENT Safiye Ergin Turkey
ENCOURAGEMENT Abdullah Eren Turkey
Thuluth
FIRST Hakan Arslan Turkey
SECOND Muhammed Câbir Es Seyyid Egypt
THIRD Abdulmuhsin Muhammed Egypt
ENCOURAGEMENT Abduh Muhammed Hasan El Cemal Egypt
ENCOURAGEMENT Abdurrezzak Karakaş Syria
ENCOURAGEMENT Ali Rıza Felâhat Pîşe Bâbûlî İran
ENCOURAGEMENT Abdülbâki Ebubekir Malaysia
Jali Diwani
FIRST Seyit Ahmet Depeler Turkey
SECOND Abdurrahim Kahya Turkey
THIRD Abdurrezzak Muhammed Mahmud The United Arab Emirates
ENCOURAGEMENT Abdurrezzak Karakaş Syria

İLETİŞİM / CONTACT

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Hat Yarışması
Sekreterliği
Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi,
No: 6 Ümraniye/İstanbul

Tel: 0216 666 01 01
Faks: 0216 666 16 10

GÖNDER / OKGÖNDER / OK